Download giả lập No$GBA 2.6a và No$Zoomer 2.3.0.2 tại đây
Download ROM Pokemon black and white tại đây

1- Dùng NO$Zoomer để chạy giả lập
Vào file NO$GBA.INI tìm đoạn "SAV/SNA File Format == Compressed" sửa lại thành "SAV/SNA File Format == Raw"

2- Chạy NO$Zoomer và load rom pokemon black/white

3- Vào phần others/cheats

Sẽ hiện ra hộp thoại như sau ( hình bên dưới là mình đã add sẳn rùi nhé )


Chọn add new

Check chọn vào 2 vòng tròn đỏ

4- Add những code sau vào

Code dành cho Pokemon Black

Code:
::Load ROM and fix saving in No$GBA
:::Code By M@T
52004EA0 E8BD01F0
02004EA0 EAFFF25C
E2001800 0000005C
E92D4008 E3A00000
E3A0150E E2811A06
E5810B44 EA5FE9F2
E59F4034 E59F5034
E5845000 E59F4020
E5945000 E59F601C
E1550006 03A05001
05C4500A 03A05000
E1445DB4 E8BD01F0
EA000D95 021809E0
28AAFF1F 037FBFE0
EAA01606 00000000
D0000000 00000000

3D Edge Marking
52189188 43082020
22189188 00000010
D2000000 00000000

Code dành cho Pokemon White
Code:

::Load ROM and fix saving in No$GBA
:::Code By M@T
52004EA0 E8BD01F0
02004EA0 EAFFF25C
E2001800 0000005C
E92D4008 E3A00000
E3A0150E E2811A06
E5810B44 EA5FE9F2
E59F4034 E59F5034
E5845000 E59F4020
E5945000 E59F601C
E1550006 03A05001
05C4500A 03A05000
E1445DB4 E8BD01F0
EA000D95 02180A00
28AAFF1F 037FBFE0
EAA01606 00000000
D0000000 00000000 

3D Edge Marking
521891A8 43082020
221891A8 00000010
D2000000 00000000
5- Sau khi đã nhập code xong bạn chỉ việc check chọn -> OK rùi vào file chọn reset là có thể chơi đượcKinh nghiệm : Bạn nên load rom đến màn hình xanh trước, rùi bật code Load ROM and fix saving in No$GBA -> reset <-- chỉ nên bật 1 mình cái này trước, vào game rùi mới bật những code còn lại . <- Nếu ko bạn sẽ ko thấy cái save mà bạn đang chơi và dễ crash rom nữa

Bài viết lấy nguồn từ forum.gamevn.com
Full Version

0 comments:

Post a Comment