Full Version
 1/Chỉ riêng danh từ đếm được mới có số nhiều.

2/Th­ường thì số nhiều của danh từ hình thành bằng cách thêm S vào số ít.

Ví dụ:
Hilltop = hilltops (đỉnh đồi)
Book = books (sách)
Seat = seats (ghế)
Roof = roofs (mái nhà)
Rose = roses (hoa hồng)
Image = images (hình ảnh)
Armed forces (lực l­ợng vũ trang)
Window = windows (cửa sổ) ....

- S đọc là /s/ sau âm p, k, f, t. Sau những âm khác thì s đọc là /z/.
- S theo sau ce, ge, se hoặc ze thì đọc thêm một vần phụ là /iz/

3
/ Số nhiều của danh từ tận cùng bằng s, ss, sh, ss, ch hoặc x và một vài danh từ tận cùng bằng o hình thành bằng cách thêm es(es theo sau s, ch, sh,ss hoặc x sẽ đọc là /iz/ )
Ví dụ:
Tomato=tomatoes (cà chua)
Bus = buses (xe búyt)
Brush = brushes (bàn chải)
Kiss = kisses (nụ hôn)
Box = boxes (hộp)
Church = churches (nhà thờ).

- Tuy nhiên, danh từ gốc nước ngoài hoặc danh từ tóm l­ược tận cùng bằng o thì chỉ thêm s:

Ví dụ:
Dynamo = dynamos (máy phát điện)
Piano = pianos (đàn pianô)
Kilo = kilos (kí lô)
Photo = photos (tấm ảnh)
Radio = radios (rađiô)....

4/ Danh từ tận cùng bằng phụ âm +y thì bỏ y và thêm ies

Ví dụ:
Baby = babies (đứa bé)
Country = countries (quốc gia)
Fly = flies (con ruồi)
Lady = ladies (quý bà)
Entry = entries (mục từ trong tự điển)

5
/ Danh từ tận cùng bằng nguyên âm +y thì thêm S nh­ư bình thường.

Ví dụ:
Boy = boys (con trai)
Day = days (ngày)
Donkey = donkeys (con lừa)
Monkey = monkeys (con khỉ)
Valley = valleys (thung lũng)

6/ M­ười hai danh từ tận cùng bằng f hoặc fe thì bỏ f hoặc fe rồi thêm ves

Calf = calves (con bê),half = halves (nửa, r­ưỡi), knife = knives(con dao), leaf = leaves(lá), life = lives (cuộc đời), loaf = loaves (ổ bánh mì), self = selves(cái tôi), sheaf = sheaves(bó, thếp), shelf = sheves(cái kệ), thief = thieves(kẻ cắp), wife = wives (vợ), wolf = wolves(con cáo).

Lưu ý:
- Số nhiều của hoof(móng guốc), scarf(khăn quàng) và wharf(bến tàu) hình thành bằng cả hai cách (thêm s hoặc ves).
- Ngoài ra, các danh từ khác tận cùng là f hay fe chỉ thêm s nh­ bình thường. Chẳng hạn, Cliff - cliffs (vách đá), Handkerchief - handkerchiefs (khăn tay), Safe - safes (két sắt), Still life (Bức tranh tĩnh vật) - still lifes ...

7/ MỘT SỐ NHỮNG DANH TỪ CÓ HÌNH THỨC SỐ NHIỀU BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP (thay đổi nguyên âm khi ở dạng số nhiều):

Số ít Số nhiều
MOUSE = con chuột MICE
GOOSE = con ngỗng GEESE
LOOSE = con chí LICE
CHILD = đứa trẻ, đứa con CHILDREN
OX = con bò đực OXEN
MAN = người, người đàn ông MEN
WOMAN = người đàn bà WOMEN
SHEEP = con cừu SHEEP (giống y như số ít)
TOOTH = cái răng TEETH = 2 cái răng
FOOT = bàn chân TWO FEET = 2 bàn chân

8/ Các danh từ sau đây luôn là số nhiều và dùng với động từ ở số nhiều:

- Clothes (quần áo), police (cảnh sát), outskirts (vùng ngoại ô), cattle (gia súc), spectacles (mắt kính), glasses (mắt kính), binoculars (ống nhòm), scissors (cái kéo), pliers (cái kềm), shears (kéo cắt cây), arms (vũ khí), goods/wares (của cải), damages (tiền bồi th­ờng), greens (rau quả), earnings (tiền kiếm được), grounds (đất đai, vườn t­ợc), particulars (bản chi tiết), premises/quarters (nhà cửa,vườn t­ợc), riches (sự giàu có), savings (tiền tiết kiệm); spirits (r­ợu mạnh), stairs (cầu thang); surroundings (vùng phụ cận), valuables (đồ quý giá).

- Một vài danh từ tận cùng bằng ics nh­Acoustics (âm học), athletics (điền kinh), ethics (đạo đức), hysterics (cơn kích động), mathematics (toán học), physics (vật lý), linguistics (ngôn ngữ học), phonetics (ngữ âm học), logistics (ngành hậu cần), technics (thuật ngữ kỹ thuật), politics (chính trị) .... luôn có hình thức số nhiều vàdùng với động từ số nhiều. Tuy nhiên, đôi khi tên gọi của các môn khoa học được xem nh­ số ít.Chẳng hạn, Mathematics is the scienceof pure quantity (Toán học là khoa học về l­ợng thuần túy).

9/ Các danh từ sau đây có hình thức số nhiều, nhưng lại mang nghĩa số ít:

News (tin tức), mumps (bệnh quai bị), measles (bệnh sởi), rickets (bệnh còi x­ơng), shingles (bệnh zona), billiards (bi-da), darts (môn ném phi tiêu), draughts (môn cờ vua), bowls (môn ném bóng gỗ),
dominoes (đôminô), the United States (Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ).Chẳng hạn, The news is bad(Tin tức chẳng lành) hoặc The United Statesis a very big country(Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là một nước rất lớn).

10/Các danh từ sau đây không thay đổi khi ở số nhiều:

Fish (cá), sheep (cừu), deer (nai), salmon (cá hồi), cod (cá thu), carp (cá chép), plaice (cá bơn sao), squid (cá mực), turbot (cá bơn), aircraft (máy bay), series (chuỗi, dãy), species (loài), offspring (con cái).

11/Các danh từ tập hợp như:­

Group (nhóm), team (đội), gang (băng đảng), band (toán, tốp), pack (bầy), staff (tập thể nhân viên), community (cộng đồng), committee (ủy ban), crowd (đám đông), crew (thủy thủ đoàn), family (gia đình).... có thể dùng động từ ở số ít hay số nhiều. Chẳng hạn, The government has made up its mind / have made up their minds (Chính phủ đã quyết định dứt khoát), hoặc Do / does your family still live there?(Gia đình bạn vẫn sống ở đó chứ?)

12/Một vài danh từ gốc Hy Lạp hoặc La Tinh

vẫn có số nhiều theo quy luật của tiếng Hy Lạp hay La Tinh, chẳng hạn nh­ Crisis, crises (sự khủng hoảng); analysis, analyses (sự phân tích); thesis, theses (luận c­ơng); oasis, oases (ốc đảo); basis, bases (nền tảng); axis, axes (trục); appendix, appendices (phần phụ lục); genesis, geneses (cội nguồn); erratum, errata (lỗi in); memorandum, memoranda (bản ghi nhớ); phenomenon, phenomena (hiện tượng); radius, radii (bán kính); terminus, termini (ga cuối). Nhưng cũng có trường hợp theo quy luật tiếng Anh, chẳng hạn nh­ Dogma, dogmas (giáo điều); gymnasium, gymnasiums (phòng tập thể dục); formula, formulas (thể thức) (cũng có thể dùngformulae ). Đặc biệt, số nhiều của Maximum có thể là Maximums hoặc Maxima, của Minimum có thể là Minimums hoặc Minima, của Medium có thể là Mediums hoặc Media.

Lưu ý: Khi danh từ chỉ thời khoảng, số tiền và khoảng cách theo sau một số đếm, động từ sẽ ở ngôi thứ ba số ít.

Ví dụ:
Three weeks isa long time for a holiday (Ba tuần là một thời gian dài đối với một kỳ nghỉ)
Five miles is too far to walk (Năm dặm thì quá xa nếu đi bộ)
Three quarters of the theatre was full (Ba phần t­ rạp đã đầy khách).

source: www.tienganh.com.vn
Full Version

0 comments:

Post a Comment